ติดต่อ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

175 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

เบอร์โทรศัพท์ 055589101

Email : tswschoolsite@gmail.com

Facebook : โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม