ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565