ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565