ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อ >> https://bit.ly/3hIJxjk

🔸รายงานตัวและมอบตัว
– ม.4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.