ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อ >> https://bit.ly/2RuV4bn

🔸รายงานตัวและมอบตัว
– ม.1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.