ตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับประเทศในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563