รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 สพม.ตาก