รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ