รางวัลโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ปีการศึกษา 2565 ระดับยอดเยี่ยม